top of page

תבל נכסים

משרד התיווך הגדול והמוביל בפסגת זאב
תהליך של מיתוג מחדש למשרד ותיק 
ולכן :
נאמנות למקור ויציבות בלוגו כולו
האות - ל' יוצאת מגדרי הלוגו כדי לבטא את ההתחדשות, ההתקדמות, היצירתיות ופתרון הבעיות -

שכל אלו הם נקודות בולטות במשרד התיווך - תבל!

bottom of page